grudzień 2022

Skuteczna komunikacja w organizacji

Skuteczna komunikacja w organizacji jest kluczowym czynnikiem w pracy wszystkich zespołów. Dobry przepływ informacji zapewnia, że zespoły są produktywniejsze i lepiej wykonują swoje zadanie. Ponadto lepsza komunikacja przyczynia się do zwiększonej satysfakcji zatrudnionych oraz rozwoju firmy. Przeczytaj o tym, jak skutecznie komunikować się w organizacji i jakie efekty to przynosi.

Skuteczna komunikacja w organizacji Read More »

Korzyści szkoleń menadżerskich

Korzyści menadżerskie to zestaw narzędzi i systemów, które pozwalają menedżerom uzyskać optymalne wyniki wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności. Często już prowadzone na poziomie organizacji, są one niezbędne do osiągania celów biznesowych poprzez właściwe wykorzystanie ludzkich zasobów. Przyglądając się temu obszarowi, dostrzeżemy, że można osiągnąć wiele korzyści, jeśli tylko wykorzystamy te narzędzia w odpowiedni sposób.

Korzyści szkoleń menadżerskich Read More »

man wearing white top using MacBook

Okiełznać stres – korzyści płynące z szkolenia

Często zdarza się, że pracownicy doświadczają zwiększonej presji w swojej pracy. Eksperci od psychologii posuwają się nawet do stwierdzenia, że ​​ważne jest, aby doświadczać w miejscu pracy rozsądnych poziomów stresu, ponieważ przyczynia się to do ich produktywności. Jednak nierozwiązany stres może skutkować bezsennością, lękiem, depresją i innymi podstawowymi problemami ze zdrowiem psychicznym pracownika.

Okiełznać stres – korzyści płynące z szkolenia Read More »

people holding miniature figures

Istotna rola komunikacji interpersonalnej

Komunikacja interpersonalna to proces dzielenia się zarówno werbalnymi, jak i niewerbalnymi pomysłami i emocjami z drugą osobą. Pozwala nam na interakcję i zrozumienie innych w naszym życiu osobistym i zawodowym. W miejscu pracy kierownicy ds. rekrutacji często szukają pracowników o silnych umiejętnościach interpersonalnych, którzy będą dobrze współpracować i komunikować się z kolegami.

Istotna rola komunikacji interpersonalnej Read More »

man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook

Dlaczego szkolenia dla urzędów w formie online są korzystne?

Choć często używane zamiennie, nauka online różni się nieco od szkolenia online (lub wirtualnego). Szkolenie online odnosi się do nauki w określonej pracy. Na przykład, jeśli niedawno zatrudniłeś przedstawiciela obsługi klienta, może on przejść szkolenie online dotyczące obowiązków związanych z tym konkretnym zadaniem, na przykład korzystania z oprogramowania pomocy technicznej.

Dlaczego szkolenia dla urzędów w formie online są korzystne? Read More »

A group of friends at a coffee shop

Szkolenie z komunikacji – dlaczego jest ważne?

Pracownicy w dowolnej organizacji spędzają dużo czasu na komunikowaniu się ze sobą. Nawet coś tak prostego jak poranne powitanie lub szybka rozmowa aktualizująca kogoś o projekcie wymaga komunikacji interpersonalnej. Ludzie chcą pracować dla organizacji, w których zachęca się do otwartej i jasnej komunikacji, ale nie wszyscy tak naprawdę wiedzą, jak jasno się komunikować.

Szkolenie z komunikacji – dlaczego jest ważne? Read More »