A group of friends at a coffee shop

Szkolenie z komunikacji – dlaczego jest ważne?

Pracownicy w dowolnej organizacji spędzają dużo czasu na komunikowaniu się ze sobą. Nawet coś tak prostego jak poranne powitanie lub szybka rozmowa aktualizująca kogoś o projekcie wymaga komunikacji interpersonalnej. Ludzie chcą pracować dla organizacji, w których zachęca się do otwartej i jasnej komunikacji, ale nie wszyscy tak naprawdę wiedzą, jak jasno się komunikować.

Wielu pracowników nie myśli o emocjach współpracowników, co może prowadzić do konfliktów i polityki biurowej. Nie biorąc pod uwagę uczuć innych, pracownicy mogą mówić rzeczy, które obrażają ich współpracowników i wywołują wrogość. Otwarta komunikacja jest celem, ale nie powinna odbywać się kosztem uczuć innych. Szkolenie komunikacyjne uczy pracowników, jak kontrolować emocje i uwzględniać potrzeby innych. Wielu pracowników również nie wie, jak prosić o rzeczy, bez względu na to, czy jest to przedłużenie dużego projektu, wniosek o urlop lub podwyżkę. Albo unikają proszenia o różne rzeczy, albo gubią sytuację, co może prowadzić do niezręczności w miejscu pracy. Ważną częścią szkolenia z komunikacji jest nauczenie pracowników, jak jasno i zwięźle bronić siebie i prosić o różne rzeczy.

Szkolenie z zakresu komunikacji w zespole – jaśniejsza komunikacja pisemna.
W naszym nowoczesnym świecie cyfrowym pisze się tak wiele komunikacji — wszystko, od krótkiej wiadomości tekstowej po e-mail lub post w mediach społecznościowych, jest częścią komunikacji. Dlatego tak ważne jest szkolenie z zakresu komunikacji. Pracownicy muszą znać zasady etykiety dotyczące mediów społecznościowych i poczty elektronicznej. Jest to szczególnie ważne w dziedzinach technicznych, gdzie niejasny e-mail może oznaczać różnicę między udanym projektem a całkowitą katastrofą. Nie lekceważ potęgi szybkiego słowa pisanego i tego, jak może ono wpłynąć na sposób wykonywania pracy i samopoczucie klientów.

Silniejsza, zunifikowana marka.
Każdy pracownik ma swój wkład w twoją markę, dlatego ważne jest, aby mieć firmę, w której ludzie dobrze się komunikują. Pracownik, który ma słabo skomunikowaną interakcję z klientem, może negatywnie wpłynąć na markę. Szkolenie komunikacyjne pomaga ustalić spójność standardów komunikacyjnych, dzięki czemu pracownicy wiedzą, co oznacza marka i jak komunikować się ze współpracownikami i klientami w różnych sytuacjach. Komunikacja na poziomie indywidualnym również odgrywa ogromną rolę w budowaniu osobistej marki każdego pracownika. Sposób, w jaki dana osoba się komunikuje, wiele o niej mówi, a w wielu przypadkach zapewnia pierwsze wrażenie, jakie mają o niej inni.

Silne umiejętności komunikacyjne są korzystne na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Niejasne komunikaty mogą prowadzić do zamieszania, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego z klientami. Z myślą o Twojej firmie i pracownikach powinieneś regularnie przeprowadzać szkolenia z komunikacji. To świetny sposób na przygotowanie pracowników do sukcesu i posuwanie firmy do przodu z wszystkimi na tej samej stronie.